Företagen Som Vågar Ta In Nytt Blod

Nytt_blod_nucreativesUnder mina 10+ år som rekryterare har jag kommit i kontakt med många företag, varav en stor andel varit och är mycket framgångsrika.

Det finns såklart en hel del aspekter som skiljer de företag som blir ledande, från de som inte når lika långt, men jag har i denna artikel valt att fokusera på en specifik sak – hur de tänker då de tar in nya personer i företaget.

Enligt min erfarenhet är de mest framgångsrika företagen även de som vågar tänka utanför boxen då de rekryterar. Vad som är hönan och ägget kan man fråga sig, men troligtvis är det en växelverkan som bidrar till en positiv spiral. Dessa företag har ofta en tydlig linje och god kännedom om vilka de själva är, och vågar ta in bra råmaterial, s.k. oslipade diamanter, som sedan kompletteras med företagets knowhow och i slutändan blir mycket framgångsrika och bidragande kollegor.

Många företag som inte når riktigt lika högt däremot, hamnar alltför ofta i den fantasilösa fällan att leta efter en exakt likadan profil på ett ungefär likadant företag. De sneglar på konkurrenten och vill hellre locka över en person som de vet gör exakt samma sak på det företaget, som personen kommer göra hos dem. De spelar säkert. Det finns flera problem med den strategin. Samma personer cirkulerar år ut och år in på liknande roller på liknande företag. Vad leder det till? Det krävs inte ett geni för att räkna ut att det leder till urlakad kreativitet och förlorade möjligheter som olika korsbefruktningar skulle ge.

De som är tillräckligt självsäkra och självmedvetna däremot, vågar chansa på att slå mynt av de oprövade korten. Det kan handla om att ta in en 22-årig designer från Ryssland som inte har så mycket arbetslivserfarenhet, men som visar stor talang och andra kvaliteter. Eller att ta en person som har en viss intressant verktygslåda i bagaget, och lita på att han/hon har det som krävs för att axla en helt annan roll. Den röda tråden här är att våga ta in nytt blod. Det är något som jag rekommenderar att fler gör. Effekterna kan bli fantastiska, inte bara för företaget, den berörda personen, utan även för branschen som helhet.

Summa summarum: våga tänka utanför boxen när du rekryterar. Ta fasta på talang och egenskaper, snarare än att leta folk med ’rätt’ erfarenheter på CVt.

Om du vill diskutera hur vi kan hjälpa dig med rekrytering, välkommen att höra av dig till info@nucreatives.com.

Tags: , , , , , , ,